قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
چارتر

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۶۹۰۴
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
09:40
اصفهان

۲۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

ایران ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۳۹۱
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
17:40
اصفهان

۶۰۱,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

ایران ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۳۹۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
17:40
اصفهان

۴۲۱,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

تابان ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۶۲۰۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
22:15
اصفهان

۲۹۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

تابان ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۶۲۰۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
22:15
اصفهان

۳۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

تابان ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۶۲۰۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
22:45
اصفهان

۲۹۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر