قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
چارتر

زاگرس

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۴۱۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
16:00
اصفهان

۱۵۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

زاگرس

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۴۱۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
16:00
اصفهان

۱۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۶۹۰۴
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
16:45
اصفهان

۹۹,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۶۹۰۴
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
16:45
اصفهان

۹۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۶۹۰۴
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
16:50
اصفهان

۹۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

تابان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۶۲۰۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
17:45
اصفهان

۱۰۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر