قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
چارتر

کاسپین ایر

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۶۹۵۸
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۶:۱۵

۴۳۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

تابان ایر

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۶۲۰۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۹:۱۵

۶۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

تابان ایر

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۶۲۰۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۹:۱۵

۵۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

تابان ایر

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۶۲۰۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اصفهان
ساعت حرکت: ۲۳:۵۹

۵۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

تابان ایر

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: CH۶۲۰۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اصفهان
ساعت حرکت: ۲۳:۵۹

۴۶۶,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

تابان ایر

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۶۲۰۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اصفهان
ساعت حرکت: ۲۳:۵۹

۵۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر