قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
چارتر

تابان ایر

یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
شماره پرواز: ۶۲۰۷
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
20:15
اصفهان

۳۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

تابان ایر

یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
شماره پرواز: ۶۲۰۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
23:59
اصفهان

۳۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

تابان ایر

یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
شماره پرواز: ۶۲۰۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
23:59
اصفهان

۲۷۷,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

تابان ایر

یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
شماره پرواز: ۶۲۰۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
23:59
اصفهان

۲۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

تابان ایر

یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
شماره پرواز: ۶۲۰۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
23:59
اصفهان

۴۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

تابان ایر

یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
شماره پرواز: ۶۲۰۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
23:59
اصفهان

۲۹۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر