قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
چارتر

تابان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۶
شماره پرواز: ۶۲۰۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اصفهان
ساعت حرکت: ۲۲:۱۵

۲۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

تابان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۶
شماره پرواز: ۶۲۰۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اصفهان
ساعت حرکت: ۲۲:۱۵

۲۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

تابان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۶
شماره پرواز: ۶۲۰۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اصفهان
ساعت حرکت: ۲۲:۱۵

۲۴۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

تابان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۶
شماره پرواز: ۶۲۰۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اصفهان
ساعت حرکت: ۲۲:۱۵

۲۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر