قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
چارتر

کاسپین ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۸
شماره پرواز: ۶۹۵۸
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اصفهان
ساعت حرکت: ۰۹:۴۵

۲۳۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کاسپین ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۸
شماره پرواز: ۶۹۵۸
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اصفهان
ساعت حرکت: ۰۹:۴۵

۲۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۸
شماره پرواز: ۹۴۲
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۵:۰۰

۳۵۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

تابان ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۸
شماره پرواز: ۶۲۰۷
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اصفهان
ساعت حرکت: ۲۰:۱۵

۳۳۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

تابان ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۸
شماره پرواز: ۶۲۰۷
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اصفهان
ساعت حرکت: ۲۰:۱۵

۳۳۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

تابان ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۸
شماره پرواز: ۶۲۰۷
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اصفهان
ساعت حرکت: ۲۰:۱۵

۴۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر