قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

ایران ایر

جمعه ۱۳۹۸/۰۹/۱۵
شماره پرواز: ۳۹۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اصفهان
ساعت حرکت: ۰۸:۵۵

۴۵۳,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایر

جمعه ۱۳۹۸/۰۹/۱۵
شماره پرواز: ۳۹۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اصفهان
ساعت حرکت: ۰۸:۵۵

۴۰۰,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

تابان ایر

جمعه ۱۳۹۸/۰۹/۱۵
شماره پرواز: ۶۲۰۷
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۳:۳۰

۴۵۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر