قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

ایران ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۷/۰۴
شماره پرواز: ۳۹۱
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۰:۲۵

۷۷۱,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۷/۰۴
شماره پرواز: ۳۹۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۰:۲۵

۵۱۶,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

زاگرس

جمعه ۱۳۹۹/۰۷/۰۴
شماره پرواز: ۴۱۰۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۶:۰۰

۶۲۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

جمعه ۱۳۹۹/۰۷/۰۴
شماره پرواز: ۹۴۲
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اصفهان
ساعت حرکت: ۲۰:۰۰

۶۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

جمعه ۱۳۹۹/۰۷/۰۴
شماره پرواز: ۹۴۲
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اصفهان
ساعت حرکت: ۲۰:۰۰

۶۵۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر