قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

کاسپین ایر

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۶۹۰۴
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۱:۱۰

۶۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۶۹۰۴
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۱:۱۰

۶۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

سپهران

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۴۳۰۶
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۴:۱۰

۱,۰۱۶,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

وارش

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۵۸۵۴
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۶:۳۰

۱,۰۱۶,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر