قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

ایران ایرتور

شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۸
شماره پرواز: ۹۹۸
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
کیش
ساعت حرکت: ۱۵:۰۵

۵۹۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۸
شماره پرواز: ۹۹۸
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
کیش
ساعت حرکت: ۱۵:۰۵

۳۸۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۸
شماره پرواز: ۸۰۹۸
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
کیش
ساعت حرکت: ۱۷:۴۵

۶۲۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۸
شماره پرواز: ۸۰۹۸
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
کیش
ساعت حرکت: ۱۷:۴۵

۴۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

معراج

شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۸
شماره پرواز: JI۲۸۵۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
کیش
ساعت حرکت: ۱۷:۴۵

۳۷۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

معراج

شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۸
شماره پرواز: ۲۸۵۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
کیش
ساعت حرکت: ۱۷:۴۵

۴۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر