قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۱/۳۱
شماره پرواز: ۷۰۷۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
20:30
کیش

۲۴۹,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۱/۳۱
شماره پرواز: ۷۰۷۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
20:30
کیش

۲۲۹,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۱/۳۱
شماره پرواز: ۷۰۷۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
20:30
کیش

۱۲۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۱/۳۱
شماره پرواز: ۷۰۷۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
20:30
کیش

۱۳۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر