قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
چارتر

آتا

پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۰۲
شماره پرواز: ۵۶۶۲
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
کیش
ساعت حرکت: ۱۳:۰۰

۱۳۹,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

آتا

پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۰۲
شماره پرواز: ۵۶۶۲
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
کیش
ساعت حرکت: ۱۳:۰۰

۱۳۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

زاگرس

پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۰۲
شماره پرواز: ۴۱۰۷
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
کیش
ساعت حرکت: ۱۶:۰۰

۱۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

ماهان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۰۲
شماره پرواز: ۱۰۴۴
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
کیش
ساعت حرکت: ۱۸:۱۵

۱۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

چارتر

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۰۲
شماره پرواز: ۶۹۰۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
کیش
ساعت حرکت: ۱۹:۴۵

۱۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۰۲
شماره پرواز: ۶۹۰۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
کیش
ساعت حرکت: ۱۹:۴۵

۱۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۰۲
شماره پرواز: ۶۹۰۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
کیش
ساعت حرکت: ۱۹:۴۵

۲۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر