قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
چارتر

ماهان ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۱۰۴۴C
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
کیش
ساعت حرکت: ۱۳:۳۰

۵۴۸,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

ماهان ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۱۰۴۴
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
کیش
ساعت حرکت: ۱۳:۳۰

۵۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

ماهان ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۱۰۴۴
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
کیش
ساعت حرکت: ۱۳:۳۰

۵۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

زاگرس

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۴۱۰۷
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
کیش
ساعت حرکت: ۱۴:۰۰

۸۴۵,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۷۰۷۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
کیش
ساعت حرکت: ۱۸:۳۰

۴۹۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۷۰۷۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
کیش
ساعت حرکت: ۱۸:۳۰

۴۹۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۷۰۷۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
کیش
ساعت حرکت: ۱۸:۳۰

۴۹۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

وارش

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۵۸۱۲
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
کیش
ساعت حرکت: ۱۹:۱۵

۴۹۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

وارش

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۵۸۱۲
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
کیش
ساعت حرکت: ۱۹:۱۵

۴۹۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر