قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
چارتر

زاگرس

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
شماره پرواز: ZV۴۱۰۷
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
کیش
ساعت حرکت: ۱۲:۱۰

۲۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

ماهان ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
شماره پرواز: ۱۰۴۴
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
کیش
ساعت حرکت: ۱۸:۱۵

۳۳۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

ماهان ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
شماره پرواز: ۱۰۴۴
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
کیش
ساعت حرکت: ۱۸:۱۵

۳۶۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

ماهان ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
شماره پرواز: ۱۰۴۴
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
کیش
ساعت حرکت: ۱۸:۱۵

۴۵۲,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ماهان ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
شماره پرواز: ۱۰۴۴
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
کیش
ساعت حرکت: ۱۸:۱۵

۸۶۳,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

ماهان ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
شماره پرواز: ۱۰۴۴
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
کیش
ساعت حرکت: ۱۸:۱۵

۹۴۹,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

ماهان ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
شماره پرواز: ۱۰۴۴
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
کیش
ساعت حرکت: ۱۸:۱۵

۳۳۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر