قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

ایران ایرتور

پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۲
شماره پرواز: ۹۹۸
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
کیش
ساعت حرکت: ۱۴:۰۰

۲۹۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۲
شماره پرواز: ۹۹۸
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
کیش
ساعت حرکت: ۱۴:۰۰

۴۵۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۲
شماره پرواز: ۷۰۴۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
کیش
ساعت حرکت: ۱۵:۱۵

۲۷۱,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۲
شماره پرواز: ۷۰۴۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
کیش
ساعت حرکت: ۱۵:۱۵

۲۹۱,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر