قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

سپهران

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۴۳۳۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
کیش
ساعت حرکت: ۱۴:۰۰

۵۱۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

سپهران

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۴۳۳۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
کیش
ساعت حرکت: ۱۴:۰۰

۴۵۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۷۰۷۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
کیش
ساعت حرکت: ۱۵:۳۰

۴۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: Y۹۷۰۷۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
کیش
ساعت حرکت: ۱۵:۳۰

۴۹۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۷۰۷۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
کیش
ساعت حرکت: ۱۵:۳۰

۵۰۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۷۰۷۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
کیش
ساعت حرکت: ۱۵:۳۰

۶۰۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۷۰۷۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
کیش
ساعت حرکت: ۱۵:۳۰

۵۸۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر