قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

ایران ایرتور

شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
شماره پرواز: ۹۹۸
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
کیش
ساعت حرکت: ۱۶:۱۵

۲۹۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
شماره پرواز: ۹۹۸
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
کیش
ساعت حرکت: ۱۶:۱۵

۳۴۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
شماره پرواز: ۹۹۸
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
کیش
ساعت حرکت: ۱۶:۱۵

۶۵۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
شماره پرواز: ۸۰۹۸
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
کیش
ساعت حرکت: ۱۸:۱۵

۳۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
شماره پرواز: ۸۰۹۸
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
کیش
ساعت حرکت: ۱۸:۱۵

۳۳۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر