قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

زاگرس

سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
شماره پرواز: ۴۱۰۷
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
کیش
ساعت حرکت: ۱۷:۵۰

۶۱۰,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

زاگرس

سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
شماره پرواز: ZV۴۱۰۷
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
کیش
ساعت حرکت: ۱۷:۵۰

۵۵۳,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

زاگرس

سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
شماره پرواز: ۴۱۰۷
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
کیش
ساعت حرکت: ۱۷:۵۰

۵۷۸,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

زاگرس

سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
شماره پرواز: ۴۱۰۷
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
کیش
ساعت حرکت: ۱۷:۵۰

۵۵۳,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

معراج

سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
شماره پرواز: JI۲۸۵۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
کیش
ساعت حرکت: ۱۹:۰۰

۵۵۳,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

معراج

سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
شماره پرواز: ۲۸۵۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
کیش
ساعت حرکت: ۱۹:۰۰

۵۹۳,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر