قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
چارتر

آتا

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: I۳۵۶۶۲
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
کیش
ساعت حرکت: ۱۶:۲۰

۱,۰۵۰,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

آتا

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: ۵۶۶۲
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
کیش
ساعت حرکت: ۱۶:۲۰

۱,۰۹۲,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

آتا

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: ۵۶۶۲
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
کیش
ساعت حرکت: ۱۶:۲۰

۱,۰۹۳,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر