قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

سپهران

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۴۳۴۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
کیش
ساعت حرکت: ۱۳:۵۵

۹۵۴,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

وارش

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۵۸۴۷
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
کیش
ساعت حرکت: ۱۵:۱۵

۱,۳۴۷,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

وارش

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۵۸۴۷
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
کیش
ساعت حرکت: ۱۵:۱۵

۹۹۵,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: Y۹۷۰۷۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
کیش
ساعت حرکت: ۱۸:۳۰

۱,۰۵۸,۸۲۵ تومان

ظرفیت ۴ نفر