قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

سپهران

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
شماره پرواز: ۴۳۴۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
کیش
ساعت حرکت: ۱۷:۱۵

۸۴۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
شماره پرواز: ۷۰۷۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
کیش
ساعت حرکت: ۲۰:۴۵

۵۹۹,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
شماره پرواز: ۷۰۷۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
کیش
ساعت حرکت: ۲۰:۴۵

۶۳۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
شماره پرواز: ۷۰۷۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
کیش
ساعت حرکت: ۲۰:۴۵

۵۲۹,۲۰۵ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
شماره پرواز: Y۹۷۰۷۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
کیش
ساعت حرکت: ۲۰:۴۵

۷۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر