قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
چارتر

زاگرس

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۴۱۱۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
16:00
شیراز

۱۹۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

ایران ایرتور

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۹۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
17:00
شیراز

۱۹۷,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

ایران ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۲۵۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
20:10
شیراز

۲۵۱,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۲۵۹
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
20:10
شیراز

۶۵۴,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۲۵۹
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
20:10
شیراز

۵۴۸,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر