قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

آسمان

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۳۸۵۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
11:50
شیراز

۴۰۰,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

زاگرس

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۴۱۱۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
15:00
شیراز

۱۹۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

چارتر

زاگرس

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۴۱۱۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
15:00
شیراز

۱۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

ایران ایرتور

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۹۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
17:30
شیراز

۲۰۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر