قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
چارتر

زاگرس

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۱۱۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
15:15
شیراز

۲۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

چارتر

آتا

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۵۶۸۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
17:30
شیراز

۲۳۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

آسمان

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۳۸۵۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
17:45
شیراز

۴۰۰,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر