قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

آسمان

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۳۸۵۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
11:50
شیراز

۴۰۰,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

زاگرس

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۴۱۱۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
15:00
شیراز

۳۹۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۹۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
17:30
شیراز

۴۰۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۹۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
17:30
شیراز

۴۰۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر