قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

قشم ایر

دوشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۳
شماره پرواز: QB۱۳۱۲
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
شیراز
ساعت حرکت: ۱۹:۴۵

۲۴۵,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

قشم ایر

دوشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۳
شماره پرواز: ۱۳۱۲
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
شیراز
ساعت حرکت: ۱۹:۴۵

۲۶۵,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر