قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

زاگرس

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۴۱۱۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
شیراز
ساعت حرکت: ۱۵:۳۰

۲۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

زاگرس

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۴۱۱۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
شیراز
ساعت حرکت: ۱۵:۳۰

۲۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

Par Avion

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۷۴۰۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
شیراز
ساعت حرکت: ۱۶:۴۵

۲۶۲,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

Par Avion

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۷۴۰۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
شیراز
ساعت حرکت: ۱۶:۴۵

۲۶۲,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

Par Avion

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: FP۷۴۰۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
شیراز
ساعت حرکت: ۱۶:۴۵

۲۶۰,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

معراج

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: JI۲۸۵۰
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
شیراز
ساعت حرکت: ۱۷:۴۵

۲۶۰,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر