قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

ایران ایرتور

دوشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۳
شماره پرواز: ۹۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
شیراز
ساعت حرکت: ۱۹:۴۵

۲۶۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

قشم ایر

دوشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۳
شماره پرواز: ۱۳۱۲
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
شیراز
ساعت حرکت: ۱۹:۴۵

۲۴۵,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

قشم ایر

دوشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۳
شماره پرواز: ۱۳۱۲
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
شیراز
ساعت حرکت: ۱۹:۴۵

۲۶۵,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

دوشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۳
شماره پرواز: ۹۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
شیراز
ساعت حرکت: ۱۹:۴۵

۲۹۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر