قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

ایران ایر

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۹
شماره پرواز: ۲۵۹
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
شیراز
ساعت حرکت: ۱۸:۴۵

۱,۱۷۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ایران ایر

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۹
شماره پرواز: ۲۵۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
شیراز
ساعت حرکت: ۱۸:۴۵

۹۰۴,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

ایران ایر

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۹
شماره پرواز: ۲۵۹
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
شیراز
ساعت حرکت: ۱۸:۴۵

۱,۰۳۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۹
شماره پرواز: IV۶۹۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
شیراز
ساعت حرکت: ۱۹:۵۰

۶۵۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر