قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

کیش ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: Y۹۷۰۴۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
شیراز
ساعت حرکت: ۱۶:۴۵

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

کیش ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۷۰۴۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
شیراز
ساعت حرکت: ۱۶:۴۵

۹۹۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ایران ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۲۵۹
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
شیراز
ساعت حرکت: ۱۹:۳۵

۱,۴۴۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۶۹۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
شیراز
ساعت حرکت: ۱۹:۵۵

۸۸۶,۴۶۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۶۹۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
شیراز
ساعت حرکت: ۱۹:۵۵

۹۶۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۶۹۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
شیراز
ساعت حرکت: ۱۹:۵۵

۹۲۲,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر