قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۱/۳۱
شماره پرواز: ۰۴۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
21:10
تهران

۲۳۰,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۱/۳۱
شماره پرواز: ۰۴۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
21:10
تهران

۲۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

ماهان ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۱/۳۱
شماره پرواز: ۱۰۳۶
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
22:30
تهران

۲۹۱,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

ماهان ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۱/۳۱
شماره پرواز: ۱۰۳۶
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
22:30
تهران

۲۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

آسمان

جمعه ۱۳۹۷/۰۱/۳۱
شماره پرواز: ۶۰۳
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
22:35
تهران

۳۶۱,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

قشم ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۱/۳۱
شماره پرواز: ۱۲۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
22:50
تهران

۲۲۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر