قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

ایران ایرتور

دوشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۶
شماره پرواز: ۹۶۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۰۰

۲۸۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

دوشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۶
شماره پرواز: ۹۶۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۰۰

۲۸۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

زاگرس

دوشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۶
شماره پرواز: ۴۰۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۰۰

۲۶۴,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

تابان ایر

دوشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۶
شماره پرواز: ۶۳۴۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۳۰

۲۶۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

آسمان

دوشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۶
شماره پرواز: ۶۰۳
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۱۰

۷۳۹,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

آسمان

دوشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۶
شماره پرواز: ۶۰۳
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۱۰

۶۸۶,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

دوشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۶
شماره پرواز: ۰۲۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۴۵

۳۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

دوشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۶
شماره پرواز: ۰۲۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۴۵

۳۲۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر