قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

کیش ایر

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۱۶۸
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۳۲۶,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

کیش ایر

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۱۶۸
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۲۷۰,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

تابان ایر

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
شماره پرواز: ۶۳۲۷
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۱۵

۳۸۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

ماهان ایر

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
شماره پرواز: ۱۰۳۶
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۸۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

ماهان ایر

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
شماره پرواز: ۱۰۳۶
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۲۷۴,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ماهان ایر

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
شماره پرواز: ۱۰۳۶
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۹۹۴,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر