قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

کاسپین ایر

دوشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۱۱
شماره پرواز: ۲۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۵۰

۱۷۰,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

دوشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۱۱
شماره پرواز: ۲۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۵۰

۲۰۰,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

دوشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۱۱
شماره پرواز: ۹۶۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۰۰

۲۵۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر