قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

آتا

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
شماره پرواز: I۳۵۷۳۰
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۰۰

۱,۰۱۹,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

وارش

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
شماره پرواز: ۵۸۱۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۴۵

۱,۰۱۹,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

پارس

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
شماره پرواز: ۴۴۵۵
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۵۵

۱,۰۱۹,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر