قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
چارتر

سپهران

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۴۳۰۶
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
12:00
کیش

۳۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

آتا

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۵۶۳۴
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
17:35
کیش

۳۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

آتا

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۵۶۳۴
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
17:35
کیش

۳۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۷۱۶۱
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
20:00
کیش

۳۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۷۱۶۱
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
20:00
کیش

۳۳۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۷۱۶۱
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
20:00
کیش

۳۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر