قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

آسمان

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۳۸۰۴
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
11:30
کیش

۱۰۹,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

آسمان

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۳۸۰۴
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
11:30
کیش

۱۰۰,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۷۱۶۱
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
20:45
کیش

۹۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۷۱۶۱
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
20:45
کیش

۹۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۷۰۶۱
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
23:45
کیش

۹۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر