قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
چارتر

کیش ایر

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۷۰۶۱
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
کیش
ساعت حرکت: ۲۱:۳۰

۲۶۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کیش ایر

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۷۱۶۱
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
کیش
ساعت حرکت: ۲۳:۱۵

۲۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۷۱۶۱
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
کیش
ساعت حرکت: ۲۳:۱۵

۲۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

کیش ایر

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۷۱۶۱
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
کیش
ساعت حرکت: ۲۳:۱۵

۲۹۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کیش ایر

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۷۱۶۱
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
کیش
ساعت حرکت: ۲۳:۱۵

۲۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کیش ایر

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۷۱۶۱
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
کیش
ساعت حرکت: ۲۳:۱۵

۲۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر