قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۱/۳۱
شماره پرواز: ۷۱۶۱
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
20:45
کیش

۱۹۱,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۱/۳۱
شماره پرواز: ۷۱۶۱
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
20:45
کیش

۱۷۴,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر