قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
چارتر

کیش ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۷۰۶۱
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
20:30
کیش

۳۴۹,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۷۱۶۱
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
23:15
کیش

۳۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کیش ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۷۱۶۱
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
23:15
کیش

۳۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر