قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
چارتر

وارش

شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۵۸۴۶
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
کیش
ساعت حرکت: ۱۱:۱۵

۳۰۹,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

وارش

شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۵۸۴۶
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
کیش
ساعت حرکت: ۱۱:۱۵

۲۸۳,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۷۰۶۱
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
کیش
ساعت حرکت: ۲۱:۳۰

۲۳۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر