قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
چارتر

فلای پرشیا

جمعه ۱۳۹۹/۰۷/۰۴
شماره پرواز: ۷۴۰۶
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
کیش
ساعت حرکت: ۱۷:۳۰

۴۳۵,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

فلای پرشیا

جمعه ۱۳۹۹/۰۷/۰۴
شماره پرواز: ۷۴۰۶
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
کیش
ساعت حرکت: ۱۷:۳۰

۴۵۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

آتا

جمعه ۱۳۹۹/۰۷/۰۴
شماره پرواز: ۵۶۸۵
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
کیش
ساعت حرکت: ۱۸:۴۰

۳۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۷/۰۴
شماره پرواز: ۷۰۶۱
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
کیش
ساعت حرکت: ۲۱:۴۵

۵۰۴,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۷/۰۴
شماره پرواز: ۷۰۶۱
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
کیش
ساعت حرکت: ۲۱:۴۵

۲۹۳,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۷/۰۴
شماره پرواز: ۷۰۶۱
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
کیش
ساعت حرکت: ۲۱:۴۵

۵۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

ایران ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۷/۰۴
شماره پرواز: ۳۳۷۶
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
کیش
ساعت حرکت: ۲۱:۵۰

۳۴۷,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

ایران ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۷/۰۴
شماره پرواز: ۳۳۷۶
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
کیش
ساعت حرکت: ۲۱:۵۰

۳۰۴,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر