قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

ایران ایر

سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
شماره پرواز: ۳۳۷۶
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
کیش
ساعت حرکت: ۱۹:۵۰

۵۲۳,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

ایران ایر

سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
شماره پرواز: ۳۳۷۶
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
کیش
ساعت حرکت: ۱۹:۵۰

۴۶۳,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

ایران ایر

سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
شماره پرواز: IR۳۳۷۶
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
کیش
ساعت حرکت: ۱۹:۵۰

۴۳۱,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
شماره پرواز: ۷۰۶۱
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
کیش
ساعت حرکت: ۲۱:۰۰

۴۶۱,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
شماره پرواز: ۷۰۶۱
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
کیش
ساعت حرکت: ۲۱:۰۰

۴۴۸,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر