قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

آسمان

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۳۸۰۶
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
کیش
ساعت حرکت: ۱۴:۵۰

۶۴۰,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آسمان

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۳۸۰۶
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
کیش
ساعت حرکت: ۱۴:۵۰

۶۱۳,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: Y۹۷۱۶۱
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
کیش
ساعت حرکت: ۲۱:۱۵

۵۷۲,۳۹۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۷۰۶۱
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
کیش
ساعت حرکت: ۲۱:۴۵

۵۶۷,۳۹۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

کیش ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۷۰۶۱
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
کیش
ساعت حرکت: ۲۱:۴۵

۸۸۴,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۷۰۶۱
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
کیش
ساعت حرکت: ۲۱:۴۵

۷۴۷,۴۱۵ تومان

ظرفیت ۴ نفر