قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
چارتر

ایران ایرتور

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۹۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
10:00
مشهد

۲۶۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

ایران ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۲۵۸
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
17:50
مشهد

۴۵۳,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۲۵۸
کلاس پروازی: بیزینس
شیراز
17:50
مشهد

۵۴۸,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

ایران ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۲۵۸
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
17:50
مشهد

۳۳۶,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

ایران ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۲۵۸
کلاس پروازی: بیزینس
شیراز
17:50
مشهد

۶۵۴,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

زاگرس

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۴۱۱۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
18:30
مشهد

۳۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

زاگرس

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۴۱۱۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
18:30
مشهد

۳۱۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر