قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
چارتر

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: IV۶۹۱۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
13:00
مشهد

۳۳۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

زاگرس

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۴۱۱۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
17:30
مشهد

۳۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

زاگرس

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۴۱۱۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
17:30
مشهد

۳۶۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۹۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
20:00
مشهد

۳۶۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۹۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
20:00
مشهد

۳۶۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر