قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

ایران ایرتور

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۹۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
مشهد
ساعت حرکت: ۱۱:۴۵

۳۳۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ساها

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۱۶۵
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
مشهد
ساعت حرکت: ۱۳:۵۰

۳۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

آسمان

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۳۸۵۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
مشهد
ساعت حرکت: ۱۶:۰۰

۴۸۹,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

آسمان

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۳۸۵۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
مشهد
ساعت حرکت: ۱۶:۰۰

۵۳۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

سپهران

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۴۳۰۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
مشهد
ساعت حرکت: ۲۱:۱۵

۳۶۹,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر