قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

زاگرس

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۴۱۱۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
مشهد
ساعت حرکت: ۱۷:۰۰

۲۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

تابان ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۶۲۸۴
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
مشهد
ساعت حرکت: ۲۱:۰۰

۲۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر