قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

وارش

دوشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۶
شماره پرواز: ۵۸۳۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
مشهد
ساعت حرکت: ۲۱:۰۰

۳۸۵,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر