قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

Par Avion

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۷۴۰۸
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
مشهد
ساعت حرکت: ۱۴:۰۰

۳۷۶,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

Par Avion

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۷۴۰۸
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
مشهد
ساعت حرکت: ۱۴:۰۰

۴۰۱,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

Par Avion

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: FP۷۴۰۸
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
مشهد
ساعت حرکت: ۱۴:۰۰

۳۸۱,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

معراج

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: JI۲۸۵۱
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
مشهد
ساعت حرکت: ۱۵:۳۰

۳۷۱,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

زاگرس

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۴۱۱۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
مشهد
ساعت حرکت: ۱۸:۰۰

۳۸۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر