قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۲
شماره پرواز: ۶۹۱۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
مشهد
ساعت حرکت: ۱۷:۵۰

۶۱۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

قشم ایر

پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۲
شماره پرواز: ۱۳۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
مشهد
ساعت حرکت: ۱۸:۲۵

۶۲۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر