قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

ایران ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۲۵۸
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
مشهد
ساعت حرکت: ۱۱:۵۵

۲۹۴,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

ایران ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۲۵۸
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
مشهد
ساعت حرکت: ۱۱:۵۵

۳۳۶,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آسمان

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۳۸۵۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
مشهد
ساعت حرکت: ۱۵:۰۰

۳۴۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آسمان

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۳۸۵۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
مشهد
ساعت حرکت: ۱۵:۰۰

۲۹۴,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر