قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

ایران ایرتور

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۰۱
شماره پرواز: ۹۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
مشهد
ساعت حرکت: ۱۳:۴۵

۳۱۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

فلای پرشیا

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۰۱
شماره پرواز: ۷۴۰۸
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
مشهد
ساعت حرکت: ۱۴:۰۰

۲۶۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

فلای پرشیا

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۰۱
شماره پرواز: ۷۴۰۸
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
مشهد
ساعت حرکت: ۱۴:۰۰

۲۶۰,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

ایران ایر

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۰۱
شماره پرواز: ۲۵۸
کلاس پروازی: بیزینس
شیراز
مشهد
ساعت حرکت: ۱۹:۲۰

۹۵۱,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

ایران ایر

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۰۱
شماره پرواز: ۲۵۸
کلاس پروازی: بیزینس
شیراز
مشهد
ساعت حرکت: ۱۹:۲۰

۱,۰۶۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر